Załatw sprawę w Urzędzie Załatw sprawę w Urzędzie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna publiczna platforma usług administracji państwowej (ePUAP)


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:


1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu  (8:00 – 15:30) do Kancelarii instytucji mieszczącej się w pokoju nr  7  na placu Wolności 1  w  Wałczu na następujących nośnikach danych: 

a. Dyskietka 1,44 MB 
b. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0 
c. Płyta CD-RW /DVD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes 

2. Akceptowalne formaty załączników to: 
a. DOC, RTF 
b. XLS 
c. CSV 
d. TXT 
e. GIF, TIF, BMP, JPG 
f. PDF 
g. ZIP 

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB. 

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

UWAGA !

Aby można było złożyć wniosek do urzędu drogą elektroniczną konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP oraz w systemie Edicta – konta są bezpłatne