Zasady korzystania z danych osobowych Zasady korzystania z danych osobowych

Dane pracowników zawarte w wykazie wydziałów i stanowisk w Urzędzie Miasta Wałcz publikowane są z przeznaczeniem do kontaktu służbowego z pracownikami.

Zabrania się wykorzystywania adresów e-mail oraz telefonów w celach handlowo - usługowych oraz reklamowych

Wydziały i Stanowiska Urzędu Miasta Wałcz Wydziały i Stanowiska Urzędu Miasta Wałcz

Wydział Usług Wspólnych

 WYDZIAŁ USŁUG WSPÓLNYCH

 Adres:
 Al. 1000-lecia 19 
 78-600 Wałcz

  Fax  67 258 26 18
 
Godziny pracy 

 Od poniedziałku do piątku 7.30-15.30
 
Pracownicy

  
  Elżbieta Stanisławek 
  Naczelnik Wydziału

  Alicja Słowińska 
  Inspektor ds. Płac

  Sławomira Iwan
  Inspektor ds. Księgowości

  Justyna Piątek 
  Inspektor ds. Płac

  Justyna Bulwan 
  Inspektor ds. Księgowości

  Karolina Piwowarska 
  Inspektor ds. Księgowości

  Katarzyna Krupa 
  Inspektor ds. Księgowości

  Grażyna Wilant 
  Podinspektor ds. Kadr

  Agata Barańska
  Podinspektor ds. Księgowości

  Beata Sobczyńska
  Inspektor ds. Księgowości


    tel. : 67 258 32 57 wew 10
  


    tel. : 67 258 29 74 wew 11

 
   tel. : 67 258 29 74 wew 18


   tel. : 67 258 29 74 wew 11


   tel. : 67 258 32 57  wew 24


   tel. : 67 258 32 57 wew 23


   tel. : 67 258 32 57 wew 19


   tel. : 67 258 32 58 wew 15


   tel. : 067 258 32 57 wew 19

 
Zakres działania stanowisk

  • kompleksowa obsługa jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Wałcz oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji


Kancelaria Urzędu Miasta Wałcz Kancelaria Urzędu Miasta Wałcz

 Agnieszka Ciesielska
Podinspektor ds. Organizacyjnych
 
Anna Owczarek
Inspektor ds. Organizacyjnych
 

 

Urząd Miasta Wałcz budynek A
pokój 7
tel. 67 258 44 71
fax 67 258 26 18