Zasady korzystania z danych osobowych Zasady korzystania z danych osobowych

Dane pracowników zawarte w wykazie wydziałów i stanowisk w Urzędzie Miasta Wałcz publikowane są z przeznaczeniem do kontaktu służbowego z pracownikami.

Zabrania się wykorzystywania adresów e-mail oraz telefonów w celach handlowo - usługowych oraz reklamowych

Wydziały i Stanowiska Urzędu Miasta Wałcz Wydziały i Stanowiska Urzędu Miasta Wałcz

Stanowisko ds. Kontroli

 STANOWISKO DS. KONTROLI 

 Adres:
 Plac Wolności 1 budynek A 207 (II piętro)
 78-600 Wałcz
Godziny pracy 
 
 Od poniedziałku do piątku 7.30-15.30
 
Pracownicy

  
  Izabela Cholewińska
  Inspektor ds. Kontroli


 tel.: 67 258 44 71 wew. 58   
 Fax  67 258 26 18

  Zakres działania stanowiska
  • opracowywanie planu kontroli zarządczej wewnętrznej i zewnętrznej  na dany rok oraz sprawozdań z jego realizacji,
  • dokonywanie czynności sprawdzających działalność gospodarczo-finansową Urzędu i jednostek organizacyjnych podległych Miastu,
  • przeprowadzanie okresowych analiz realizacji planów finansowych jednostek, o których mowa w ust.2,
  • analiza i ocena sprawozdań finansowych oraz dokładności zawartych w nich informacji,
  • opracowywanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych wraz z uwagami i wnioskami,
  • informowanie Burmistrza o przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
  • dokonywanie czynności sprawdzających prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu  Miasta, uzyskanych przez podmioty wnioskujące,
  • kontrolowanie windykacji należności,
  • kontrolowanie wydatków w jednostkach organizacyjnych Miasta,
  • sprawowanie nadzoru nad dokumentami regulującymi pracę Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta.
  Dodatkowe informacje:
 


Kancelaria Urzędu Miasta Wałcz Kancelaria Urzędu Miasta Wałcz

 Agnieszka Ciesielska
Podinspektor ds. Organizacyjnych
 
Anna Owczarek
Inspektor ds. Organizacyjnych
 

 

Urząd Miasta Wałcz budynek A
pokój 7
tel. 67 258 44 71
fax 67 258 26 18