Zasady korzystania z danych osobowych Zasady korzystania z danych osobowych

Dane pracowników zawarte w wykazie wydziałów i stanowisk w Urzędzie Miasta Wałcz publikowane są z przeznaczeniem do kontaktu służbowego z pracownikami.

Zabrania się wykorzystywania adresów e-mail oraz telefonów w celach handlowo - usługowych oraz reklamowych

Wydziały i Stanowiska Urzędu Miasta Wałcz Wydziały i Stanowiska Urzędu Miasta Wałcz

Główny Księgowy Urzędu

 GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

 Adres:
 Plac Wolności 1 budynek A 17 (parter)
 78-600 Wałcz

  Fax  67 258 26 18
 
Godziny pracy 

 Od poniedziałku do piątku 7.30-15.30
 
Pracownicy

  
  Aneta Rybak
  Główny Księgowy

 

  


  tel.: 67 258 44 71 wew. 38

 Zakres działania stanowiska
  • prowadzenie rachunkowości jednostki,
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  • dokonywanie wstępnej kontroli: a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  • współpraca z organami podatkowymi i organami nadzoru finansowego,
  • nadzór finansowy nad działalnością Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych,
  • wykonywanie zadań wymienionych w punktach 1-3 w odniesieniu do Gminy Miejskiej Wałcz, w czasie nieobecności w pracy Skarbnika Miasta.
  Dodatkowe informacje:
 Kancelaria Urzędu Miasta Wałcz Kancelaria Urzędu Miasta Wałcz

 Agnieszka Ciesielska
Podinspektor ds. Organizacyjnych
 
Anna Owczarek
Inspektor ds. Organizacyjnych
 

 

Urząd Miasta Wałcz budynek A
pokój 7
tel. 67 258 44 71
fax 67 258 26 18