Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.
 

Szlaki i trasy turystyczne (Wałcz i okolice) Szlaki i trasy turystyczne (Wałcz i okolice)

Szlak żółty: Wałcz – Ostrowiec

Długość: 13,7 km 
Przebieg szlaku: Wałcz PKS - ogródki działkowe - most na rz. Dobrzyca - j. Łubianka - stanica ZHP - Ostrowiec PKS.
Numer szlaku: ZP 1129y, oznakowanie kolorem żółtym.
 
Jest to szlak o długości 13,7 km, mający charakter liniowy, dostępny jako pieszy, nordic walking i rowerowy. Rozpoczyna się w Wałczu przy dworcu PKP/PKS i biegnie ul. Kolejową, potem 1 Maja, skręca w Ciasną i wzdłuż działek dochodzi do lasu. Następnie prowadzi prosto drogą leśną do mostku na rzece Dobrzycy. Tu warto zwrócić uwagę na ogromny dąb mający ponad 400 lat, stojący ok. 50 m za mostem. Szlak, po dotarciu do południowego krańca jeziora Smolno, spotyka się ze szlakiem czerwonym i do następnego skrzyżowania dróg leśnych biegną razem. Na skrzyżowaniu dróg szlak żółty skręca w prawo i wiedzie leśną drogą do jeziora Łubianka, które mija po wschodniej stronie, a po kolejnych 1500 m dochodzi do stanicy harcerskiej. Po 450 m szlak wchodzi na drogę asfaltową, prowadzi przez most na Dobrzycy i dociera do Ostrowca. W Ostrowcu, na przystanku PKS/ komunikacji miejskiej szlak ten się kończy – autobusem można wrócić do Wałcza.