Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.
 

Szlaki i trasy turystyczne (Wałcz i okolice) Szlaki i trasy turystyczne (Wałcz i okolice)

Szlak niebieski Wałcz Raduń - Wałcz Raduń

Długość:  10 km
Przebieg szlaku: Wałcz Raduń – Morzyce – Bukowina – Wałcz Raduń. Numer szlaku: ZP 1131n. Oznakowanie kolorem niebieskim

Szlak ma początek przy stacji PKP Wałcz Raduń. Następnie ulicą Okrężną wiedzie wzdłuż działek do drogi asfaltowej i skręca w prawo na osiedle Morzyce. Mija tory kolejowe Tuczno – Wałcz, by po 250 m dotrzeć do leśniczówki Morzyce. Tu warto zwiedzić piękne arboretum. Dalej szlak biegnie prosto drogą leśną i jeszcze raz przecina tory kolejowe. Po kolejnych 350 m skręca w lewo, drogą leśną dochodząc do Dębu Piastowskiego. Dąb ten przez wiele lat był najokazalszym drzewem w okolicy Wałcza, a nawet uznawano go za drugie co do wielkości drzewo w Prusach Wschodnich. Jego obwód wynosił 743 cm. W czasie burzy w 1897 r. dąb stracił jeden z głównych konarów, który odłamał się od pnia na wysokości około 10 m. 9 stycznia 1902 r. kolejna silna wichura powaliła drzewo całkowicie.

Po raz trzeci szlak przecina tory i duktami leśnymi wiedzie do jeziora Raduń Mały. Jezioro to nosi również nazwę Czarna Perełka, Herta i Stradno. Szlak mija jezioro po stronie północnej, dochodzi do jeziora Raduń, prowadzi przez most wiszący i brzegiem jeziora wraca do Wałcza, mijając wieżę ciśnień i plażę z kąpieliskiem. Skręcając w prawo wzdłuż rzeki Młynówki wiedzie ulicami: Okulickiego i Nowomiejską do torów i miejsca rozpoczęcia trasy – stacji PKP Wałcz Raduń.