Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Wałcz Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Wałcz

Zakończyliśmy etap konsultacji społecznych dot. dokumentów strategicznych miasta dot. ograniczania emisji szkodliwych substancji  - aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Wałcz oraz Elementów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.
W wyznaczonym na składanie uwag terminie, nie wpłynęły żadne propozycje zmian lub uzupełnień.
 
Poniżej przedstawiamy Państwu oba, zatwierdzone dokumenty.
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Wałcz

 
Elementy Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Aktualności Aktualności

Zakończono konsultacje społeczne PGN

Zakończyliśmy etap konsultacji społecznych dot. dokumentów strategicznych miasta dot. ograniczania emisji szkodliwych substancji  - aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Wałcz oraz Elementów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.
W wyznaczonym na składanie uwag terminie, nie wpłynęły żadne propozycje zmian lub uzupełnień.
 
Poniżej przedstawiamy Państwu oba, zatwierdzone dokumenty.
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Wałcz

 
Elementy Zrównoważonej Mobilności Miejskiej