Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Wałcz Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Wałcz

Zakończyliśmy etap konsultacji społecznych dot. dokumentów strategicznych miasta dot. ograniczania emisji szkodliwych substancji  - aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Wałcz oraz Elementów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.
W wyznaczonym na składanie uwag terminie, nie wpłynęły żadne propozycje zmian lub uzupełnień.
 
Poniżej przedstawiamy Państwu oba, zatwierdzone dokumenty.
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Wałcz

 
Elementy Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Aktualności Aktualności

Konsultacje Społeczne Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i Elementów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Szanowni Państwo,

Zapraszamy  naszych mieszkańców  do zapoznania się z projektem Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Wałcz" oraz projektem Elementów zrównoważonej mobilności miejskiej, stanowiącym Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Wałcz" i wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dot. tych dokumentów.
Sprawna analiza zgłaszanych uwag wymaga przedstawienia ich we właściwym formacie. Oznacza to ujęcie w każdej uwadze następujących elementów:
  • Czego uwaga dotyczy (wskazanie miejsca w tekście oraz rozdział, akapit, strona);
  • Rodzaj uwagi (korekta, uzupełnienie, dodatkowa treść);
  • Proponowane zmiany (treść proponowanych zmian);
  • Uzasadnienie (z czego wynika potrzeba wprowadzenia zmian);
  • Autor uwagi (imię i nazwisko, ew. firma/organizacja/instytucja);
  • Dane kontaktowe autora (telefon, adres, e-mail).
Uwagi można zgłaszać:
  • bezpośrednio do Urzędu Miasta Wałcz
  • mailowo na adres espychala@umwalcz.pl wpisując jako tytuł: „konsultacje społeczne PGN" oraz „konsultacje społeczne – plan mobilności" i zawierając w mailu informację o autorze uwag (imię i nazwisko lub nazwa firmy/organizacji oraz dane kontaktowe) lub
  • w formie pisemnej (osobiście lub pocztą) na adres Urząd Miasta Wałcz, Pl. Wolności 1, 78-600 Wałcz
Prosimy o wnoszenie uwag za pomocą formularza dostępnego w formacie: pdf (do wydruku) lub MS Word (edytowalny)  w terminie do 13 grudnia 2016r.


Pliki do pobrania: