Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Wałcz Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Wałcz

Zakończyliśmy etap konsultacji społecznych dot. dokumentów strategicznych miasta dot. ograniczania emisji szkodliwych substancji  - aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Wałcz oraz Elementów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.
W wyznaczonym na składanie uwag terminie, nie wpłynęły żadne propozycje zmian lub uzupełnień.
 
Poniżej przedstawiamy Państwu oba, zatwierdzone dokumenty.
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Wałcz

 
Elementy Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Aktualności Aktualności

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Wałcz

 Drodzy mieszkańcy,
 
Miasto Wałcz aktualizuje dokument pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Wałcz"
 
Celem aktualizacji jest przede wszystkim obecna ocena stanu powietrza w Wałczu oraz nakreślenie działań wpływających na poprawę gospodarki energetycznej i mobilności miejskiej w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności gospodarki energią, zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł oraz zwiększenia dostępności transportu publicznego. 

Efektem końcowym Aktualizacji PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną w zakresie budynków i środków transportowych.

Apelujemy do zainteresowanych mieszkańców, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych zainteresowanych realizacją inwestycji proekologicznych, na które będą starać się o wsparcie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego lub innych programów krajowych.
Warunkiem uwzględnienia inwestycji w Planie jest przekazanie Karty zgłoszenia projektu wg załączonego wzoru nr 1.

Plan zostanie poszerzony o analizę mobilności transportowej w obrębie Gminy Miejskiej Wałcz.
W związku z tym prosimy wszystkich mieszkańców zainteresowanych lepszą organizacją transportu indywidualnego, a w szczególności zbiorowego o wypełnienie ankiety wg załączonego wzoru nr 2.

Prosimy o wypełnienie i przesłanie lub przekazanie załączonych ankiet i kart projektów bezpośrednio do Urzędu Miasta, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz (kancelaria ogólna p. nr 7) lub na adres: walcz@um.pl do dnia 14 października 2016 r.