Współpraca zagraniczna Współpraca zagraniczna

Miasto Wałcz podpisało od 1993 roku  do chwili obecnej cztery umowy partnerskie z miastami należącymi do  państw członkowskich Unii Europejskiej. W 2014 roku dojdzie do podpisania umowy partnerskiej z francuskim miastem Bailleul.
Wałcz od ponad 20 lat prowadzi ożywioną współpracę z zagranicą. Dwustronne porozumienia z miastami Werne, Kyrtiz, Bad Essen (Niemcy) i Åstorp (Szwecja) obejmują stałą współpracę w dziedzinie oświaty, sportu i kultury, wymianę doświadczeń na szczeblu samorządowym oraz spotkania starszych i młodszych wałczan z ich zagranicznymi rówieśnikami.
Wyrazem kontaktów z zaprzyjaźnionymi miastami jest wiele imprez organizowanych przez poszczególnych partnerów, jak choćby: Jarmark Stefana Batorego, kiermasz Sim-Jü, targi w Kyritz, spotkania zespołów śpiewaczych, spotkania uczniów, mecze w różnych dyscyplinach sportu. Również przedstawiciele środowisk gospodarczych mają okazję do wielu spotkań i poszukiwania nowych form współpracy ekonomicznej, wymiany myśli technologicznej i kooperacji.
Wałcz należy do grona miast, które podejmują wiele inicjatyw na rzecz promowania myśli europejskiej oraz budowania zjednoczonej Europy. Wyrazem uznania dla tych działań społeczności lokalnej są zaszczytne wyróżnienia Rady Europy: Dyplom (2010), Honorowa Flaga Rady Europy (2011). Tak wysoka ocena współpracy międzynarodowej Wałcza to najlepszy dowód, że jesteśmy miastem europejskim, dobrze postrzeganym i ocenianym przez turystów i kontrahentów partnerem międzynarodowym.

Miasta partnerskie Miasta partnerskie

Miasto Kyritz - Niemcy

 Kyritz to miasto leżące w Brandenburgii, w powiecie Ostprignitz-Ruppin. 
Powiat obejmuje powierzchnię 156,09 km² i liczy ok. 10.200 mieszkańców. Kontakty z miastem Kyritz zostały nawiązane przy okazji współpracy z Werne (Kyritz jest miastem partnerskim Werne). Współpraca prowadzona jest przede wszystkim w zakresie  sportu, gospodarki i turystyki – przykładami mogą być: udział wałeckich firm w kolejnych edycjach targów gospodarczych Prima Messe w Kyritz, udział Wałczan w oficjalnych imprezach miejskich jak np. Bassewitzfest a także udział mieszkańców Kyritz w imprezach wałeckich jak chociażby Jarmark Stefana Batorego oraz w spotkaniach gospodarczych w Wałczu.  21 kwietnia 2006 roku w Kyritz podpisana została umowa partnerska miedzy miastami Kyritz i Wałcz a ratyfikowana 27 maja tego samego roku w Wałczu.