Współpraca zagraniczna Współpraca zagraniczna

Miasto Wałcz podpisało od 1993 roku  do chwili obecnej cztery umowy partnerskie z miastami należącymi do  państw członkowskich Unii Europejskiej. W 2014 roku dojdzie do podpisania umowy partnerskiej z francuskim miastem Bailleul.
Wałcz od ponad 20 lat prowadzi ożywioną współpracę z zagranicą. Dwustronne porozumienia z miastami Werne, Kyrtiz, Bad Essen (Niemcy) i Åstorp (Szwecja) obejmują stałą współpracę w dziedzinie oświaty, sportu i kultury, wymianę doświadczeń na szczeblu samorządowym oraz spotkania starszych i młodszych wałczan z ich zagranicznymi rówieśnikami.
Wyrazem kontaktów z zaprzyjaźnionymi miastami jest wiele imprez organizowanych przez poszczególnych partnerów, jak choćby: Jarmark Stefana Batorego, kiermasz Sim-Jü, targi w Kyritz, spotkania zespołów śpiewaczych, spotkania uczniów, mecze w różnych dyscyplinach sportu. Również przedstawiciele środowisk gospodarczych mają okazję do wielu spotkań i poszukiwania nowych form współpracy ekonomicznej, wymiany myśli technologicznej i kooperacji.
Wałcz należy do grona miast, które podejmują wiele inicjatyw na rzecz promowania myśli europejskiej oraz budowania zjednoczonej Europy. Wyrazem uznania dla tych działań społeczności lokalnej są zaszczytne wyróżnienia Rady Europy: Dyplom (2010), Honorowa Flaga Rady Europy (2011). Tak wysoka ocena współpracy międzynarodowej Wałcza to najlepszy dowód, że jesteśmy miastem europejskim, dobrze postrzeganym i ocenianym przez turystów i kontrahentów partnerem międzynarodowym.

Miasta partnerskie Miasta partnerskie

Inne związki z miastami

Wałcz współpracuje również z kilkoma innymi miastami w Europie, z którymi nie wiążą go umowy partnerskie a  wzajemne stosunki wynikają z przyjaźni i obustronnej sympatii władz i mieszkańców.
Demmin to powiat należący do Mecklemburgii-Vorpommern. Obejmuje on  powierzchnię 1.921 km2, liczy ok. 86.000 ludności. W powiecie tym zamieszkuje wielu byłych mieszkańców przedwojennego Wałcza, noszącego wówczas nazwę Deutsch Krone i stąd wywodzą się początki współpracy. Wzajemne relacje obejmują nie tylko prywatne kontakty i turystykę ale i dobrą współpracę między jednostkami samorządowymi. Razem zostało zrealizowanych kilka projektów z dziedziny kultury, wydana została również wspólna publikacja promująca atuty gospodarcze i turystyczne obu tych jednostek administracyjnych.
Kolejnym zaprzyjaźnionym z Wałczem regionem jest powiat Osnabrück. Przyjacielskie kontakty z jego mieszkańcami udało nam się nawiązać dzięki współpracy z gminą Bad Essen. Powiat Osnabrück leży w  Dolnej Saksonii, zajmuje powierzchnię 2.121 km2 i zamieszkuje go około 360.000 mieszkańców. Powiat Osnabrück włącza się w niemal wszystkie inicjatywy współpracy miedzy Bad Essen i Wałczem, wspierając je i uzupełniając o własne propozycje. W lipcu 2007 roku w ramach wzajemnych kontaktów powiat wałecki podpisał umowę partnerską z powiatem  Osnabrück
Miasto Wałcz współpracuje ściśle również z miastem Bolbec, położonym we Francji w Górnej Normandii. Współpraca opiera się na wzajemnych kontaktach oficjalnych a także udziale sportowców z Wałcza w organizowanych zawsze na początku września półmaratonach w Bolbec. Jesteśmy stałymi uczestnikami tej ciekawej imprezy a kilka razy biegacze z Wałcza zajęli czołowe miejsca w różnych kategoriach wiekowych.