Współpraca zagraniczna Współpraca zagraniczna

Miasto Wałcz podpisało od 1993 roku  do chwili obecnej cztery umowy partnerskie z miastami należącymi do  państw członkowskich Unii Europejskiej. W 2014 roku dojdzie do podpisania umowy partnerskiej z francuskim miastem Bailleul.
Wałcz od ponad 20 lat prowadzi ożywioną współpracę z zagranicą. Dwustronne porozumienia z miastami Werne, Kyrtiz, Bad Essen (Niemcy) i Åstorp (Szwecja) obejmują stałą współpracę w dziedzinie oświaty, sportu i kultury, wymianę doświadczeń na szczeblu samorządowym oraz spotkania starszych i młodszych wałczan z ich zagranicznymi rówieśnikami.
Wyrazem kontaktów z zaprzyjaźnionymi miastami jest wiele imprez organizowanych przez poszczególnych partnerów, jak choćby: Jarmark Stefana Batorego, kiermasz Sim-Jü, targi w Kyritz, spotkania zespołów śpiewaczych, spotkania uczniów, mecze w różnych dyscyplinach sportu. Również przedstawiciele środowisk gospodarczych mają okazję do wielu spotkań i poszukiwania nowych form współpracy ekonomicznej, wymiany myśli technologicznej i kooperacji.
Wałcz należy do grona miast, które podejmują wiele inicjatyw na rzecz promowania myśli europejskiej oraz budowania zjednoczonej Europy. Wyrazem uznania dla tych działań społeczności lokalnej są zaszczytne wyróżnienia Rady Europy: Dyplom (2010), Honorowa Flaga Rady Europy (2011). Tak wysoka ocena współpracy międzynarodowej Wałcza to najlepszy dowód, że jesteśmy miastem europejskim, dobrze postrzeganym i ocenianym przez turystów i kontrahentów partnerem międzynarodowym.

Miasta partnerskie Miasta partnerskie

Gmina Bad Essen - Niemcy

Bad Essen to miejscowość  leżąca w Dolnej Saksonii w powiecie Osnabrück Obejmuje powierzchnię 103,31 km² i liczy ok. 15.800 mieszkańców. Współpraca z Bad Essen istnieje już od wielu lat. Dzięki zaangażowaniu Gerharda  Hofmeyera, który przez kilkanaście lat pełnił funkcję Burmistrza tego miasta, organizowane są praktyki szkolno-zawodowe dla wałeckiej młodzieży, rozwijają się kontakty między innymi w dziedzinie sportu, kultury, szkolnictwa. W uznaniu jego zasług dla miasta wałecka Rada Miejska w 2003 roku przyznała Gerhardowi Hofmeyerowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Wałcza. W Bad Essen zamieszkuje wielu przedwojennych mieszkańców Wałcza. Tamtejszy hotel nosi nazwę „Deutsch Krone" a pokoje obok numerów są oznaczone niemieckimi nazwami miejscowości, które znajdują się na terenie powiatu wałeckiego.
Podpisanie umowy partnerskiej miało miejsce 13 lipca 2007 r. w Bad Essen oraz 5 sierpnia 2008 r. w Wałczu.