Współpraca zagraniczna Współpraca zagraniczna

Miasto Wałcz podpisało od 1993 roku  do chwili obecnej cztery umowy partnerskie z miastami należącymi do  państw członkowskich Unii Europejskiej. W 2014 roku dojdzie do podpisania umowy partnerskiej z francuskim miastem Bailleul.
Wałcz od ponad 20 lat prowadzi ożywioną współpracę z zagranicą. Dwustronne porozumienia z miastami Werne, Kyrtiz, Bad Essen (Niemcy) i Åstorp (Szwecja) obejmują stałą współpracę w dziedzinie oświaty, sportu i kultury, wymianę doświadczeń na szczeblu samorządowym oraz spotkania starszych i młodszych wałczan z ich zagranicznymi rówieśnikami.
Wyrazem kontaktów z zaprzyjaźnionymi miastami jest wiele imprez organizowanych przez poszczególnych partnerów, jak choćby: Jarmark Stefana Batorego, kiermasz Sim-Jü, targi w Kyritz, spotkania zespołów śpiewaczych, spotkania uczniów, mecze w różnych dyscyplinach sportu. Również przedstawiciele środowisk gospodarczych mają okazję do wielu spotkań i poszukiwania nowych form współpracy ekonomicznej, wymiany myśli technologicznej i kooperacji.
Wałcz należy do grona miast, które podejmują wiele inicjatyw na rzecz promowania myśli europejskiej oraz budowania zjednoczonej Europy. Wyrazem uznania dla tych działań społeczności lokalnej są zaszczytne wyróżnienia Rady Europy: Dyplom (2010), Honorowa Flaga Rady Europy (2011). Tak wysoka ocena współpracy międzynarodowej Wałcza to najlepszy dowód, że jesteśmy miastem europejskim, dobrze postrzeganym i ocenianym przez turystów i kontrahentów partnerem międzynarodowym.

Miasta partnerskie Miasta partnerskie

Gmina Ǻstorp - Szwecja

 Gmina Ǻstorp położona jest w regionie Skane w północno – zachodniej Szwecji i jest 167 gminą w tym kraju pod względem zaludnienia. Zamieszkuje ją około 13 500 osób. Pierwsze kontakty Wałcza i  Ǻstorp miały miejsce w 2000 roku poprzez wspólną działalność w Euroregionie Pomerania. Pierwsza wizyta gości z Åstorp nastąpiła w 2001 roku i od tego czasu odbyliśmy kilka spotkań w Polsce i Szwecji. Grupa młodzieży z tego szwedzkiego miasta uczestniczyła w VIII Festiwalu Młodzieży, który organizował Wałcz w 2003 roku z okazji swojego 700-lecia. Spotkania te systematycznie zacieśniały nasze wzajemne kontakty i sprawiły, że poznaliśmy nasze miasta, ich walory społeczne, gospodarcze, turystyczne. Różne grupy zawodowe mieszkańców miast Wałcza i  Åstorp miały okazję zapoznać się, wymienić doświadczenia i poglądy w różnych dziedzinach: począwszy od gospodarki, poprzez oświatę, kulturę, sport i turystykę na kontaktach przyjacielskich kończąc. W 2008 roku nasze miasta po raz pierwszy wspólnie realizowały projekt współfinansowany ze środków UE „Dziś przyjaciel jutro partner" w ramach programu Town Twinning  - Miasta Bliźniacze. 25 kwietnia 2009 r. podczas Święta Miasta Wałcz podpisano Akt Nawiązania Współpracy Partnerskiej pomiędzy miastami Wałcz-Astorp. Po stronie szwedzkiej Akt Partnerstwa podpisano 28 maja 2009 r. podczas wymiany młodzieży szkolnej z Wałcza i Astorp. Współpraca pomiędzy naszymi gminami poszerza się zarówno na płaszczyznach gospodarczych, społecznych, administracyjnych, ale także zacieśniają się więzy przyjaźni i partnerstwa pojedynczych mieszkańców  obu miast.