Jeziora w Pojezierzu Wałeckim Jeziora w Pojezierzu Wałeckim

Zdbiczno

Jezioro Zdbiczno jest drugim pod względem wielkości akwenem na Pojezierzu Wałeckim (po Bytyniu Wielkim). Jego powierzchnia ogólna wynosi 298,73 ha, zaś lustra wody - 276,23 ha, długość - 4960 m, szerokość maksymalna -1000 m, zaś średnia - 558 m, długość obrzeża -18.825 m, głębokość maksymalna - 29,0 m, zaś średnia - 5,9 m.

Akwen ma mocno wydłużoną misę w kierunku północno-zachodnim, obrzeża od strony południowej przechodzą w łagodne zbocza porośnięte lasem mieszanym. Natomiast od północy i zachodu przylegają obszary podmokłe, od wschodu zaś głównie nieużytki. Od strony północnej w jezioro wcina się obszerny ponad- dwukilometrowej długości półwysep.

Linia brzegowa zbiornika jest bardzo urozmaicona, nieregularna. Roślinność wynurzona i zanurzona jest słabo rozwinięta. 60 proc. linii brzegowej porośnięte jest głównie trzciną, miejscami zaś tatarakiem zwyczajnym, sitowiem, pałką wąsko- i szerokolistną. Z roślinności o liściach pływających występuje: rzęsa, grzybień biały i grążel żółty.

Roślinność miękka sięga do 3,5 m głębokości zbiornika i porasta około 25 ha jeziora. Występuje wśród niej: moczarka kanadyjska, wywłócznik, rogatek, rdestnica przeszyta i połyskująca. Plankton jest bogato rozwinięty, co stwarza dogodne warunki pokarmowe dla żyjących w jeziorze ryb. Misa jeziorna ma bardzo zmienne metrycznie dno, które na przemian zagłębia się i wypłyca. W jeziorze wyróżnić można w zasadzie trzy misy, w których występuje wiele głęboczków przedzielonych barierami płycizn, "górkami" o głębokościach około 2 metrów.

Zdbiczno połączone jest od północy ciekiem z jeziorami Głodno i Dobre, zaś od południa ciekiem sezonowym ze Smolnym. W południowej części zachodniej odnogi (powstałej dzięki drugiemu półwyspowi) wypływa rzeka Zdbica, która w okolicy wsi Ostrowiec wpada do Dobrzycy.

Pod względem rybackim jezioro zaliczane jest do typu leszczowego. Występują w nim prawie wszystkie znane na Pomorzu Zachodnim gatunki ryb. Jest to doskonałe łowisko. Wręcz eldorado dla wędkarzy. Nad jeziorem usytuowanych jest kilka ośrodków wczasowych, dobrze uzbrojonych w infrastrukturę pól namiotowych. Liczne są także prywatne domki kempingowe.

W pobliżu jeziora przebiegają szlaki turystyczne prowadzące przez ryglowe pozycje Wału Pomorskiego. Zarówno miejscowość Zdbice, przy której znajduje się jezioro, jak i rejon tego akwenu licznie odwiedzane są przez wycieczki i uczestników biwakujących tam obozów. Użytkownikiem jeziora jest Zakład Rybacki Spółka Jawna Wałcz.