Jeziora w Pojezierzu Wałeckim Jeziora w Pojezierzu Wałeckim

Zamkowe

Jezioro Zamkowe charakteryzuje się dość regularną linią brzegową, ma kształt wydłużony o przebiegu północny zachód - południowy wschód. Południowe obrzeża przechodzą w tereny użytkowane rolniczo, zaś północna strona znajduje się w centrum Wałcza.

Powierzchnia ogólna jeziora wynosi 133,01 ha, w tym lustra wody 129,57 ha, długość - 3350 m, szerokość maksymalna - 950 m, zaś średnia - 512,5 m, długość obrzeża -10.950 m, maksymalna głębokość - 41 m, średnia 12,9 m. Zamkowe posiada jeden mały dopływ od strony południowej, prowadzący wody w okresie roztopowym oraz odpływ w części północnej, który przepływa krytym kanałem przez miasto i łączy się z odpływem jeziora Raduń.

Brzegi akwenu częściowo porośnięte są sitowiem, turzycami. Przy wyjeździe z miasta w kierunku PHy (od wschodu) zlokalizowana jest przystań żeglarska. Zamkowe uważane jest za zbiornik typu leszczowego. W jeziorze występują: leszcze, szczupaki, okonie, węgorze, liny, karpie oraz inne gatunki ryb. Wody w tym zbiorniku były zanieczyszczone.

W 1986 r. dla jego ratowania zainstalowano "Ekofloks" (urządzenie napowietrzające). Praca jego zaczęła już dawać pierwsze rezultaty, niestety na początku lat 90. została przerwana - zabrakło bowiem pieniędzy, a ponadto urządzenie zostało uszkodzone. Obecnie następuje zmniejszanie się stopnia zanieczyszczenia tego zbiornika. Związane jest to z uregulowaniem gospodarki ściekowej, przede wszystkim w Wałczu.