Jeziora w Pojezierzu Wałeckim Jeziora w Pojezierzu Wałeckim

Ostrowiec Wielki

Jezioro Ostrowiec Wielki, zwane również Klubowe albo Ostrowieckie Wielkie, położone jest w pobliżu wsi Ostrowiec. Dojazd do zbiornika jest bardzo łatwy. Fragment jego południowo-wschodniego brzegu oddalony jest od szosy Wałcz - Ostrowiec zaledwie o kilkadziesiąt metrów. Jadąc do tego miejsca, około 500 metrów dalej, docieramy do pierwszych zabudowań wsi, po których minięciu można skręcić w lewo i drogą, na której skraju znajduje się niewielki, prywatny tartak, docieramy do części północno-wschodniego brzegu. W tym miejscu jest on bardzo dogodny do rozbicia namiotów.

Jest tu także mała "dzika" plaża. Chętnych do kąpieli latem jest bardzo wielu. Woda w jeziorze nie jest skażona ściekami bytowymi. Powierzchnia ogólna jeziora -18,69 ha, w tym lustra wody -13,13 ha, długość - 840 m, szerokość - 520 m, średnia szerokość - 310 m, długość linii brzegowej - 2920 m, głębokość maksymalna - 7,4 m, zaś średnia - 4 m. Zbiornik jest akwenem o nieregularnym kształcie, położonym w kierunku południowo-zachodnim, jego linia brzegowa jest dobrze rozwinięta. Jezioro posiada cztery atrakcyjne zatoczki. Dość bogato urozmaicone jest również dno.

W części północno-wschodniej występuje 7,4-metrowy głęboczek. Podłoże w zbiorniku w 75 procentach jest muliste, w pozostałej zaś części piaszczyste. Brzegi jeziora w zasadzie są płaskie, jedynie od strony zachodniej przechodzą w łagodne zbocza porośnięte lasem mieszanym. Po wschodniej stronie znajdują się zakrzewione nieużytki. Jezioro jest korzystnie położone. Liczne kładki i stanowiska wędkarskie umożliwiają połowy z brzegu.

Powierzchnia zajęta przez roślinność naczyniową zajmuje około 2 ha. Z tego około 60 procent stanowi roślinność wynurzona. Oczerety występują na około 88 proc. długości linii brzegowej. Są to: trzcina pospolita, pałka wąskolistna oraz niewielkie skupiska sitowia jeziornego. Przy brzegu południowo-wschodnim obok trzciny występują znaczne ilości skrzypu bagiennego oraz mniej liczne, lecz zwarte kępy tataraku zwyczajnego. Roślinność zanurzona zajmuje około 1 ha lustra wodnego.

Jezioro Ostrowiec Wielki jest zbiornikiem typu linowo-szczupakowego z wyraźnie zaznaczonymi cechami zbiorników leszczowych. Obok wymienionych gatunków występują również: płoć, węgorz, wzdręga, okoń oraz karp, amur i sum. Te ostatnie gatunki pochodzą z częstych zarybień. Na jeziorze tym łowiono około dziesięciokilogramowe szczupaki oraz kilkunastokilogramowe karpie. Obecnie coraz częściej trafiają się pięciosześcio-kilogramowe sumy. Użytkownikiem jeziora jest Polski Związek Wędkarski. Na akwenie obowiązuje zakaz łowienia ryb ze środków pływających.