Jeziora w Pojezierzu Wałeckim Jeziora w Pojezierzu Wałeckim

Jezioro Łabędzie

Jezioro Łabędzie, zwane również łabędzkie albo Głębokie, ma kształt wydłużony, usytuowane jest w kierunku wschód - zachód. Dojechać tam można duktem leśnym od drogi Witankowo - Ostrowiec. W kierunku południowo-wschodnim od zbiornika usytuowana jest niewielka wieś Czapla. Do jeziora dojechać można także od szosy Wałcz - Ostrowiec. W Ostrowcu z szosy tej trzeba skręcić w prawo i najpierw drogą polną, a następnie duktem leśnym jechać w kierunku południowo-wschodnim, do miejsca wyznaczonego na parking, niedaleko jeziora.

Powierzchnia ogólna jeziora - 16,73 ha, długość - 840 m, szerokość maksymalna - 200 m, szerokość średnia - 181 m, długość obrzeża - 1880 m. Głębokość maksymalna - 20,8 m, głębokość średnia -10 m. Obrzeża przechodzą w strome zbocza porośnięte lasem z drzewostanem mieszanym. Wody jeziora są czyste, w przeważającej części całkowicie wolne od wodorostów.

Część zachodnia jest głębsza, o ostrym stoku ławicy. W centralnej jej części znajduje się głęboczek do 20,8 m. Część wschodnia jest płytsza. Miejscami ławica opada tu dość łagodnie (zwłaszcza po stronie południowo-wschodniej i wschodniej). W tym rejonie zbiornika znajdują się dwa głęboczki. Jeden położony w części wschodniej, mocno wydłużony, jest obszarowo dość znaczny, a głębokość maksymalna dochodzi w nim do 15,1 m. Nieco na północny zachód od niego znajduje się drugi, o niewielkiej średnicy głęboczek. Obniżenie dna dochodzi tam także do 15,1 m. Zbiornik ma więc bardzo urozmaiconą rzeźbę dna, które w większości jest piaszczyste i tylko na wypłyceniach pokryte cienką warstwą mułu. Linia brzegowa akwenu jest jednak słabo rozwinięta.

Zbiornik jest dość ubogi florystycznie. Bardzo atrakcyjny pod względem wędkarskim. Występują tu: lin, szczupak, okoń, leszcz, płoć, karp i amur - te dwa ostatnie gatunki pochodzą głównie z częstych zarybień. Akwen zarybiano ponadto sielawą, sieją, węgorzem, szczupakiem, linem.
Użytkownikiem akwenu jest Polski Związek Wędkarski.