Jeziora w Pojezierzu Wałeckim Jeziora w Pojezierzu Wałeckim

Businowskie Duże

Jezioro Businowskie Duże, zwane również Businowo Duże położone jest na północny zachód od miejscowości Nadarzyce, w obrębie terenów wojskowych. Jest to najdalej wysunięty cypel gminy Wałcz, a obecnie także województwa zachodniopomorskiego. Akwen ten należy do wyjątkowo atrakcyjnych pod względem wędkarskim.

Dużą atrakcją są występujące na tym zbiorniku żeremia bobrowe oraz wydry. Spotkać tam można także kormorany, które w gospodarce rybackiej niestety są szkodnikami.

Powierzchnia ogólna jeziora wynosi 171,8 ha, w tym lustra wody -170,2 ha, długość - 3470 m, szerokość - 730 m, średnia szerokość - 386 m, długość obrzeża - 9800 m, głębokość maksymalna - 13,9 m, zaś średnia około 5 m. Akwen ma kształt wydłużony. Położony jest w kierunku południowo-wschodnim. Linia brzegowa jest bogato urozmaicona. Tworzy liczne zatoczki. Brzegi są płaskie, porośnięte na ogół szerokim pasmem roślinności wynurzonej. Miejscami (po stronie północnej) wynosi on około 50 m. Wśród roślinności wynurzonej dominują: trzcina pospolita, mniej jest pałki wąskolistnej, płatami, często rozległymi, porasta oczeret jeziorny.

Blisko 90 proc. zlewni jeziora stanowią lasy. Resztę zajmują byłe tereny rolnicze o najsłabszej bonitacji. W rejonie jeziora sporo jest także bagnisk, podmokłych nieużytków, torfowisk i młaków - miejscami zupełnie niedostępnych. Ongiś tereny te wchodziły w system obronny Wału Pomorskiego, obecnie stanowią rejon ćwiczebny dla wojska. W niewielkim stopniu wykorzystywane są obecnie rekreacyjnie i krajoznawcze. Presja wędkarska na Jezioro Businowskie Duże jest znaczna.

Jezioro pod względem rybackim jest typu linowo-szczupakowego. Występuje tam duży lin, szczupak, leszcz, płoć, okoń, sandacz, węgorz. Dojazd drogą Nadarzyce - Iłowiec. W kierunku południowo-zachodnim leży wieś Rudki. Użytkownikiem jeziora jest Zakład Rybacki w Złotowie należący do Grzegorza Ciosańskiego.