Kontakt Kontakt

 Urząd Miasta Wałcz
 Edyta Kowalczyk
  Inspektor ds. Zamówień Publicznych
  i Funduszy 
Pomocowych
  pokój 112 budynek
  tel. 0 67 258 44 71 wew. 31

Aktualności Aktualności

Zapraszamy na spotkanie informacyjne : Inwestycje w odnawialne źródła energii i termomodernizacje

Szanowni Państwo! Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku we współpracy z Urzędem Miasta w Wałczu serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne pn.: „Inwestycje w odnawialne źródła energii i termomodernizacje – wsparcie z funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz środków krajowych", które odbędzie się 08 kwietnia br. o godz. 9:00 w sali nr 11 Urzędu Miasta w Wałczu przy ul. Plac Wolności 1.
 
Celem spotkania jest przedstawienie informacji o możliwościach pozyskania środków unijnych na projekty z zakresu energii odnawialnej i termomodernizacji z funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podczas spotkania uczestniczy zostaną również wprowadzeni w tematykę Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020 oraz odnawialnych źródeł energii i termomodernizacji budynków.
 
Spotkanie informacyjne pn.: „Inwestycje w odnawialne źródła energii i termomodernizacje – wsparcie z funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz środków krajowych" kierowane jest do:
  • mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców,
  • osób fizycznych,
  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • szkół wyższych, organów administracji rządowej prowadzących szkoły,
  • kościołów i związków wyznaniowych,
  • wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
  • instytucji oświatowych i opiekuńczych,
  • zakładów opieki zdrowotnej,
  • organizacji pozarządowych.
 
Spotkanie prowadzone będzie przez Specjalistów ds. Funduszy Europejskich Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinku.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały edukacyjne. Planowane zakończenie - godz. 13:00.

Uprzejmie prosimy o telefoniczne (tel. 94 372 92 50 lub tel./fax. 94 372 92 47) lub elektroniczne (e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl) potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 07.04.2016 r. do godz. 12:00.
 
Informujemy, iż niniejsze spotkanie jest kolejnym z cyklu spotkań i szkoleń organizowanych przez LPI Szczecinek dla mieszkańców powiatu drawskiego, szczecineckiego, świdwińskiego oraz wałeckiego. Wszystkie informacje o aktualnie prowadzonych spotkaniach informacyjnych, konferencjach czy szkoleniach można uzyskać śledząc następujące strony internetowe: www.funduszeeuropejskie.gov.pl lub www.rpo.wzp.pl w zakładce: Weź udział w konferencjach i szkoleniach.
 
Organizator szkolenia: 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku
Ul. 28 Lutego 16
78 – 400 Szczecinek
Tel.: 94 372 92 50 lub 94 372 92 47
e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl