Aktualności dla firm i inwestorów Aktualności dla firm i inwestorów

Zapraszamy na szkolenie: Wsparcie dla przedsiębiorców na inwestycje oraz szkolenia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne pn.: „Wsparcie dla przedsiębiorców na inwestycje oraz szkolenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Krajowych Programów Operacyjnych 2014-2020 – aktualne i planowane nabory wniosków w roku 2016" które odbędzie się 26 lutego br. o godz. 11:30, w sali narad Urzędu Miasta w Wałczu przy ul. Plac Wolności 1.

Celem spotkania jest przedstawienie informacji o aktualnie ogłoszonych oraz planowanych w roku 2016 konkursach dla przedsiębiorców na inwestycje oraz rozwój kompetencji kadr przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020 oraz Krajowych Programów Operacyjnych 2014-2020.

Ponadto na spotkaniu zostanie omówiony i przeanalizowany przykładowy wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ 2014-2020.
Spotkanie prowadzone będzie przez Specjalistów ds. Funduszy Europejskich Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinku.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały edukacyjne. Planowane zakończenie - godz. 14:30.

Uprzejmie prosimy o telefoniczne (tel. 94 372 92 50 lub tel./fax. 94 372 92 47) lub elektroniczne (e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl) potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 25.02.2016 r. do godz. 12:00.

Informujemy, iż niniejsze spotkanie jest kolejnym z cyklu spotkań i szkoleń organizowanych przez LPI Szczecinek dla mieszkańców powiatu drawskiego, szczecineckiego, świdwińskiego oraz wałeckiego. Wszystkie informacje o aktualnie prowadzonych spotkaniach informacyjnych, konferencjach czy szkoleniach można uzyskać śledząc następujące strony internetowe: www.funduszeeuropejskie.gov.pl lub www.rpo.wzp.pl w zakładce: Weź udział w konferencjach i szkoleniach.

Organizator szkolenia:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku
Ul. 28 Lutego 16
78 – 400 Szczecinek
Tel.: 94 372 92 50 lub 94 372 92 47
e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl

Zaprasza zespół LPI:
Małgorzata Kucharska-Kazirod
Magdalena Wójciszyn
Piotr Rozmus

Kursy walut Kursy walut