Aktualności dla firm i inwestorów Aktualności dla firm i inwestorów

Środa z funduszami dla przedsiębiorców na inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne spotkanie informacyjne pn.: „Środa z funduszami dla przedsiębiorców na inwestycje w ramach RPO WZ" które odbędzie się 13 stycznia br. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy 28 Lutego 16.
 
Celem spotkania jest przedstawienie informacji o aktualnie ogłoszonych oraz planowanych
w roku 2016 konkursach dla przedsiębiorców na inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (m.in. na: zakup maszyn urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, tworzenie nowych miejsc pracy).
Ponadto na spotkaniu zostanie omówiony i przeanalizowany przykładowy wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZP 2014-2020.
 
Spotkanie prowadzone będzie przez Specjalistów ds. Funduszy Europejskich Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinku.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Organizator zapewnia materiały edukacyjne.
Planowane zakończenie - godz. 13:00.
 
Uprzejmie prosimy o telefoniczne (tel. 94 372 92 50 lub tel./fax. 94 372 92 47) lub elektroniczne (e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl) potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 12.01.2016 r. do godz. 14:00.
 
Spotkanie jest kolejnym z cyklu spotkań i szkoleń organizowanych przez LPI Szczecinek dla mieszkańców powiatu drawskiego, szczecineckiego, świdwińskiego oraz wałeckiego. Wszystkie informacje o aktualnie prowadzonych spotkaniach informacyjnych, konferencjach czy szkoleniach można uzyskać śledząc następujące strony internetowe: www.funduszeeuropejskie.gov.pl lub www.rpo.wzp.pl w zakładce: Weź udział w konferencjach i szkoleniach.
 
Organizator Spotkania: 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku,
Ul. 28 Lutego 16
78 – 400 Szczecinek
e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl
 
Źródło:
Edyta Kowalczyk
Inspektor ds. Zamówień publicznych
i Funduszy pomocowych
Kursy walut Kursy walut