Terminy Terminy

17 lipca – 11 września 2017 r.
Zgłoszenia projektów 

12-15 września 2017 r.
Weryfikacja zgłoszonych projektów 

18 września 2017 r.
Przygotowanie przez Urząd Miasta listy zweryfikowanych projektów 

19 września  - 19 października 2017 r.
Głosowanie mieszkańców na projekty

23 października 2017 r.
Ogłoszenie listy projektów do realizacji

Ewaluacja: prowadzona przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego

Aktualności Aktualności

Zarządzenie Nr 0050.1.97.2016 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do weryfikacji projektów złożonych w ramach planowanego budżetu obywatelskiego na rok 2017.

Pobierz plik: /documents/10180/3746977/zespol_bo.pdf

Kontakt Kontakt

Urząd Miasta Wałcz budynek B
pokój 223
tel. 67 258 44 71 w.56
fax 67 258 26 18