Terminy Terminy

17 lipca – 11 września 2017 r.
Zgłoszenia projektów 

12-15 września 2017 r.
Weryfikacja zgłoszonych projektów 

18 września 2017 r.
Przygotowanie przez Urząd Miasta listy zweryfikowanych projektów 

19 września  - 19 października 2017 r.
Głosowanie mieszkańców na projekty

23 października 2017 r.
Ogłoszenie listy projektów do realizacji

Ewaluacja: prowadzona przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego

Aktualności Aktualności

Zarządzenie Nr 0050.1.96.2016 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 10 sierpnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.56.2016 Burmistrza Miasta Wałcz w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta wałcz zna 2017 rok.
Pobierz plik :/documents/10180/3746977/zmiana_bo.pdf

Kontakt Kontakt

Urząd Miasta Wałcz budynek B
pokój 223
tel. 67 258 44 71 w.56
fax 67 258 26 18