Terminy Terminy

17 lipca – 11 września 2017 r.
Zgłoszenia projektów 

12-15 września 2017 r.
Weryfikacja zgłoszonych projektów 

18 września 2017 r.
Przygotowanie przez Urząd Miasta listy zweryfikowanych projektów 

19 września  - 19 października 2017 r.
Głosowanie mieszkańców na projekty

23 października 2017 r.
Ogłoszenie listy projektów do realizacji

Ewaluacja: prowadzona przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego

Aktualności Aktualności

Burmistrz Miasta Wałcz podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Miasta Wałcz na rok 2018.
 
Lp. Kod projektu Tytuł projektu
 
Kwota projektu (zł) Liczba głosów
 
WAŻNE NIEWAŻNE
1 1/BO/2017 Remont chodnika przy ulicy Dąbrowskiego 461 250,00 356 45
2 2/BO/2017 Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wałczu 78 437,19 951 156
3 20/BO/2018 Budowa monitoringu wizyjnego ścieżki rowerowej nad jeziorem Raduń 55 000,00 24 23
4 8/BO/2017 Nowe chodniki na Dolnym Mieście 15-22 156 825,00 152 45
5 21/BO/2017 Zagospodarowanie terenu miejskiego w rejonie ulic 1-go Maja 1-3 oraz Kościuszki 37-41 346 750,00 746 78
6 17/BO/2017 Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wałczu 170 000,00 964 304
7 22/BO/2017 Przebudowa chodników i parkingu samochodowego- Osiedle Dolne Miasto 11-12 176 917,19 516 38
8 16/BO/2017 Przyrodniczo- edukacyjna ścieżka nad Jeziorem Zamkowym. Budowa chodnika wzdłuż bocznej ściany budynku mieszkalnego nr 30 na Dolnym Mieście 150 000,00 188 17
9 4/BO/2017 Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Publicznego nr 8 „Promyk" w Wałczu 209 000,00 801 178
10 7/BO/2017 Ulica Orla- remont ciągów pieszych – I etap 131 250,00 57 32
11 10/BO/2017 Remont pomieszczeń kuchennych i łazienki w Dziennym Domu Pomocy w Wałczu 160 000,00 848 38
12 12/BO/2017 Wspólnie dla Zatorza – położenie chodnika wzdłuż budynku 52A, wykonanie drogi dojazdowej do garaży, renowacja placu zabaw 491 412,56 29 645
 

Kontakt Kontakt

Urząd Miasta Wałcz budynek B
pokój 223
tel. 67 258 44 71 w.56
fax 67 258 26 18