Terminy Terminy

17 lipca – 11 września 2017 r.
Zgłoszenia projektów 

12-15 września 2017 r.
Weryfikacja zgłoszonych projektów 

18 września 2017 r.
Przygotowanie przez Urząd Miasta listy zweryfikowanych projektów 

19 września  - 19 października 2017 r.
Głosowanie mieszkańców na projekty

23 października 2017 r.
Ogłoszenie listy projektów do realizacji

Ewaluacja: prowadzona przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego

Aktualności Aktualności

Po raz pierwszy jako miasto Wałcz w 2015r. zaproponowaliśmy naszym mieszkańcom włączenie się w planowanie wspólnych działań dla miasta w ramach budżetu obywatelskiego. Spośród 26 projektów mieszkańcy wybrali 5, które są realizowane w bieżącym roku. Poniżej przedstawiamy etapy realizacji poszczególnych projektów.

I. Ścieżka rowerowa ul. Ciasna – budżet obywatelski
Gmina Miejska zleciła Zakładowi Gospodarki Komunalnej budowę ścieżki rowerowej ul. Ciasnej. Przewidywany koszt całej ścieżki wynosi ok. 185.500 zł. W bieżącym roku zostanie wykonane ok. 40% całej ścieżki o wartości ok. 75.000 zł. Ścieżka rozpoczyna się przy wjeździe do jednostki wojskowej, a kończy przy Domu Działkowca. Nawierzchnia ścieżki będzie wykonana z kostki betonowej „czerwonej" bezfazowej gr. 8 cm. Roboty rozpoczęto na przełomie lipca i sierpnia 2016r. Planowany termin zakończenia robót do dnia 30.09.2016r.
 

II. Zakończono realizację w ramach budżetu obywatelskiego zadania Plac zabaw – Publiczne Przedszkole nr 9 w Wałczu ul. Wojska Polskiego 53.
 

III. Zielona Siłownia Wałcz ul. Wojska Polskiego Zatorze – budżet obywatelski
 
W ramach budowy zielonej siłowni na Osiedlu Zatorze zostały wykonane dwa słupy oświetleniowe z potrójnymi oprawami oświetleniowymi ledowymi. W sąsiedztwie placu zabaw planuje się zamontować 6 urządzeń siłowni. Planowany termin zakończenia robót do dnia 30.09.2016 r.
 

 

IV. Zagospodarowanie ul. Miłej – Jasna – budżet obywatelski
 
Wykonano projekt. Rozpoczęto realizację prac budowlanych. Planowany termin zakończenia robót do dnia 30.10.2016r.
 
 V. Oświetlenie przejść dla pieszych – budżet obywatelski
Projekt oświetlenia w trakcie realizacji. Spodziewany okres zakończenia prac projektowych – wrzesień 2016r.

Kontakt Kontakt

Urząd Miasta Wałcz budynek B
pokój 223
tel. 67 258 44 71 w.56
fax 67 258 26 18