Terminy Terminy

17 lipca – 11 września 2017 r.
Zgłoszenia projektów 

12-15 września 2017 r.
Weryfikacja zgłoszonych projektów 

18 września 2017 r.
Przygotowanie przez Urząd Miasta listy zweryfikowanych projektów 

19 września  - 19 października 2017 r.
Głosowanie mieszkańców na projekty

23 października 2017 r.
Ogłoszenie listy projektów do realizacji

Ewaluacja: prowadzona przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego

Aktualności Aktualności

W dniu 20.10.2017 r. została otwarta komisyjnie urna z kartami do głosowania w związku z przeprowadzonym głosowaniem na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego na rok 2018. Głosowaniu poddano 12 projektów. Głosowanie trwało od dnia 19 września do 19 października 2017 roku. Łącznie oddało głos 7234 mieszkańców, z czego głosów ważnych 5632 i nieważnych 1602 głosów.

W obecność 6 członków Zespołu z 7 powołanych odbyło się głosowanie na temat obowiązkowych elementów znajdujących się na karcie do głosowania, aby uznać oddany głos za ważny:

- każdy element karty do głosowania powinien być wypełniony
 liczba głosów za - 4
 liczba głosów przeciw - 2
- uznanie skrótów ulic na karcie do głosowania
 liczba głosów za – 6
Powody odrzucenia głosów:
- brak podpisu,
- brak określenia miejscowości zamieszkania,
- błędne karty do głosowania,
- brak daty przy podpisie.

Głosy na poszczególne projekty rozkładały się następująco:
Lp. Kod projektu Tytuł projektu
 
Kwota projektu (zł) Liczba głosów
 
WAŻNE NIEWAŻNE
1 1/BO/2017 Remont chodnika przy ulicy Dąbrowskiego 461 250,00 356 45
2 2/BO/2017 Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wałczu 78 437,19 951 156
3 20/BO/2018 Budowa monitoringu wizyjnego ścieżki rowerowej nad jeziorem Raduń 55 000,00 24 23
4 8/BO/2017 Nowe chodniki na Dolnym Mieście 15-22 156 825,00 152 45
5 21/BO/2017 Zagospodarowanie terenu miejskiego w rejonie ulic 1-go Maja 1-3 oraz Kościuszki 37-41 346 750,00 746 78
6 17/BO/2017 Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wałczu 170 000,00 964 304
7 22/BO/2017 Przebudowa chodników i parkingu samochodowego- Osiedle Dolne Miasto 11-12 176 917,19 516 38
8 16/BO/2017 Przyrodniczo- edukacyjna ścieżka nad Jeziorem Zamkowym. Budowa chodnika wzdłuż bocznej ściany budynku mieszkalnego nr 30 na Dolnym Mieście 150 000,00 188 17
9 4/BO/2017 Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Publicznego nr 8 „Promyk" w Wałczu 209 000,00 801 178
10 7/BO/2017 Ulica Orla- remont ciągów pieszych – I etap 131 250,00 57 32
11 10/BO/2017 Remont pomieszczeń kuchennych i łazienki w Dziennym Domu Pomocy w Wałczu 160 000,00 848 38
12 12/BO/2017 Wspólnie dla Zatorza – położenie chodnika wzdłuż budynku 52A, wykonanie drogi dojazdowej do garaży, renowacja placu zabaw 491 412,56 29 645
 
 Projekty z największą ilością oddanych głosów:
  1. 17/BO/2017 - Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 2
    w Wałczu – koszt 170 000,00 zł.
  2. 2/BO/2017 - Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wałczu – koszt 78 437,19 zł.
  3. 10/BO/2017 - Remont pomieszczeń kuchennych i łazienki w Dziennym Domu Pomocy w Wałczu – koszt 160 000,00.
  4. 4/BO/2017 - Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Publicznego nr 8 „Promyk" w Wałczu – koszt 209 000,00.
Łączny koszt inwestycji – 617 437,19 zł .

Mając na uwadze wysokość środków zaplanowanych na budżet obywatelski Miasta Wałcz na rok 2018 tj. 600 000 zł, ostateczną decyzję o liście przyjętych projektów do realizacji podejmie Pani Burmistrz Miasta Wałcz.

W związku z tym, że projekt nr 4/BO/2017 opiewa na kwotę 209 000,00 zł nastąpiło przekroczenie środków planowanych na budżet obywatelski.
 

Kontakt Kontakt

Urząd Miasta Wałcz budynek B
pokój 223
tel. 67 258 44 71 w.56
fax 67 258 26 18