Terminy Terminy

17 lipca – 11 września 2017 r.
Zgłoszenia projektów 

12-15 września 2017 r.
Weryfikacja zgłoszonych projektów 

18 września 2017 r.
Przygotowanie przez Urząd Miasta listy zweryfikowanych projektów 

19 września  - 19 października 2017 r.
Głosowanie mieszkańców na projekty

23 października 2017 r.
Ogłoszenie listy projektów do realizacji

Ewaluacja: prowadzona przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego

Aktualności Aktualności

Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że wartość realizacji wniosków złożonych do budżetu obywatelskiego na rok 2017 i zatwierdzonych po pozytywnej ocenie formalnej  i merytorycznej Zespołu do weryfikacji projektów (…) nie przekroczyła kwoty zagwarantowanej na realizację budżetu obywatelskiego w roku 2017 tj. 600 000 zł.  W związku z powyższym zostają one przyjęte do realizacji i wpisane do budżetu miasta Wałcz na rok 2017.
 
 
Zgodnie z treścią Zarządzenia Nr 0050.1.107.2016 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 30 sierpnia 2016 r. „jeżeli suma wartości projektów, znajdujących się na liście dopuszczonych do głosowania, nie przekracza kwoty określnej w § 1 ust 3, głosowanie nie odbywa się. 

Wszystkie wnioski z listy dopuszczonych do głosowania projektów, zostaną przyjęte do realizacji."
           
 
Wykaz wniosków zatwierdzonych do realizacji na rok 2017:
 
 
Kod projektu Tytuł zadania wnioskowana kwota
1/BO/2016 Relaksacyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wałczu  76 508, 05 zł
3/BO/2016 Dokończenie budowy ścieżki rowerowej (ul. Ciasna )  120 576,09 zł
4/BO/2016 Zielone i bezpieczne Zatorze 55 000 zł
6/BO/2016 Przedszkolaki marzenia mają – na nowe ogrodzenia czekają – wymiana ogrodzenia przedszkola 69 622,42 zł
8/BO/2016 Plac zabaw i siłownia zewnętrzna przy ul. Zaułek Chełmiński 125 000 zł
9/BO/2016 Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w parku przy Al. Tysiąclecia i ul Werneńskiej 150 000 zł
  RAZEM: 596 706,56 zł

 

Kontakt Kontakt

Urząd Miasta Wałcz budynek B
pokój 223
tel. 67 258 44 71 w.56
fax 67 258 26 18