Terminy Terminy

17 lipca – 11 września 2017 r.
Zgłoszenia projektów 

12-15 września 2017 r.
Weryfikacja zgłoszonych projektów 

18 września 2017 r.
Przygotowanie przez Urząd Miasta listy zweryfikowanych projektów 

19 września  - 19 października 2017 r.
Głosowanie mieszkańców na projekty

23 października 2017 r.
Ogłoszenie listy projektów do realizacji

Ewaluacja: prowadzona przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego

Aktualności Aktualności

Budżet obywatelski (inaczej: budżet partycypacyjny) - to proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli.


Burmistrz Miasta Wałcz mając na uwadze rozwój aktywności lokalnej a także dbałość o partycypacyjny udział mieszkańców miasta w procesach decyzyjnych  daje mieszkańcom po raz kolejny możliwość decydowania o ważnych dla nich inwestycjach, licząc  na to, że:
  • wzmocni wśród wałczan  postawy obywatelskie i współodpowiedzialność za miasto,
  • pokaże mieszkańcom Wałcza mechanizmy funkcjonowania miasta,
  • lepiej pozna potrzeby Wałczan
Budżet partycypacyjny ma za zadanie pobudzać do aktywności mieszkańców i w oparciu o ich zaangażowanie budować społeczeństwo obywatelskie i wzmacniać dialog pomiędzy wszystkimi stronami biorącym udział w projekcie budżetu obywatelskiego. 
 
 
Termin zgłaszania projektów:
17 lipca  2017 -  10 września 2017  
 
 
Do pobrania:

Zarządzenie nr 0050.1.100.2017 w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Wałcz na 2018 rok
Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Wałcz
Formularz zgłoszeniowy  (pdf)
Formularz zgłoszeniowy  (doc)
 - Karta do głosowania
 
Zapraszamy !

Kontakt Kontakt

Urząd Miasta Wałcz budynek B
pokój 223
tel. 67 258 44 71 w.56
fax 67 258 26 18