Terminy Terminy

17 lipca – 11 września 2017 r.
Zgłoszenia projektów 

12-15 września 2017 r.
Weryfikacja zgłoszonych projektów 

18 września 2017 r.
Przygotowanie przez Urząd Miasta listy zweryfikowanych projektów 

19 września  - 19 października 2017 r.
Głosowanie mieszkańców na projekty

23 października 2017 r.
Ogłoszenie listy projektów do realizacji

Ewaluacja: prowadzona przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego

Aktualności Aktualności

Szanowni Państwo  Burmistrz Miasta podaje do wiadomości publicznej listę projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Miasta Wałcz na rok 2018 , które poddane zostają głosowaniu mieszkańców Wałcz, celem ich realizacji w roku 2018 r.
 
Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Wałcz stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.1.100.2017 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 14 lipca 2017 r.:  
O wyborze projektów do realizacji decydują mieszkańcy Miasta w drodze bezpośredniego głosowania, którzy w dniu głosowania ukończyli 16 lat.
Głosowanie odbywa się:
  1. w Urzędzie Miasta w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta (p.7 budynek A) poprzez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania,
  2. poprzez przesłanie na adres Urzędu Miasta w Wałczu (Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz) karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski-GŁOSOWANIE"; za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę stempla pocztowego.
  3. poprzez przesłanie karty do głosowania (podpisanej) w formie pdf. na adres budzetobywatelski@umwalcz.pl
Głosować    można tylko na jeden projekt. W razie wyboru więcej niż jednego projektu głos będzie nieważny.
 
Głosowanie mieszkańców: 19.09.2017 -19.10.2017 r. do godz. 15.30 w przypadku osobistego dostarczenia do Kancelarii Urzędu Miasta Wałcz , w formie elektronicznej do godz. 24.00.
JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 15.09.2017 R. WPROWADZONE ZOSTAŁO ZARZĄDZENIE  BURMISTRZA MIASTA WAŁCZ NR 0050.1.134.2017 ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE NR 0050.1.100.2017 R. Z DNIA 14 LIPCA 2017 R. , W KTÓRYM OKREŚLONO WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA  ( W ZAŁ ACZNIKU) .

W związku z powyższym obowiązująca kartą do głosowaniu jest Karta stanowiąca załącznik nr 2 do Zarządzenie Nr 0050.1.134.2017 r. z dnia 15.09.2017 r.

Informujemy, że karty do głosowania znajdują się do pobrania: w formie elektronicznej na stronie www.walcz.pl/ zakładka dla mieszkańców/ budżet obywatelski , w formie papierowej : w Kancelarii Urzędu Miasta (p.7) oraz w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wałcz budynek B, II piętro. 

Lp. Kod projektu Tytuł projektu
 
Kwota projektu (zł)
1 1/BO/2017 Remont chodnika przy ulicy Dąbrowskiego Pobierz 461 250,00
2 2/BO/2017 Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wałczu Pobierz 78 437,19
3 20/BO/2018 Budowa monitoringu wizyjnego ścieżki rowerowej nad jeziorem Raduń Pobierz 55 000,00
4 8/BO/2017 Nowe chodniki na Dolnym Mieście 15-22 Pobierz 156 825,00
5 21/BO/2017 Zagospodarowanie terenu miejskiego w rejonie ulic 1-go Maja 1-3 oraz Kościuszki 37-41 Pobierz 346 750,00
6 17/BO/2017 Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wałczu Pobierz 170 000,00
7 22/BO/2017 Przebudowa chodników i parkingu samochodowego- Osiedle Dolne Miasto 11-12 Pobierz 176 917,19
8 16/BO/2017 Przyrodniczo- edukacyjna ścieżka nad Jeziorem Zamkowym. Budowa chodnika wzdłuż bocznej ściany budynku mieszkalnego nr 30 na Dolnym Mieście Pobierz 150 000,00
9 4/BO/2017 Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Publicznego nr 8 „Promyk" w Wałczu Pobierz 209 000,00
10 7/BO/2017 Ulica Orla- remont ciągów pieszych – I etap Pobierz 131 250,00
11 10/BO/2017 Remont pomieszczeń kuchennych i łazienki w Dziennym Domu Pomocy w Wałczu Pobierz 160 000,00
12 12/BO/2017 Wspólnie dla Zatorza – położenie chodnika wzdłuż budynku 52A, wykonanie drogi dojazdowej do garaży, renowacja placu zabaw Pobierz 491 412,56
 
GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW
19 września  - 19 października 2017 r.

Pobierz pliki:

Kontakt Kontakt

Urząd Miasta Wałcz budynek B
pokój 223
tel. 67 258 44 71 w.56
fax 67 258 26 18