Terminy Terminy

17 lipca – 11 września 2017 r.
Zgłoszenia projektów 

12-15 września 2017 r.
Weryfikacja zgłoszonych projektów 

18 września 2017 r.
Przygotowanie przez Urząd Miasta listy zweryfikowanych projektów 

19 września  - 19 października 2017 r.
Głosowanie mieszkańców na projekty

23 października 2017 r.
Ogłoszenie listy projektów do realizacji

Ewaluacja: prowadzona przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego

Aktualności Aktualności

Burmistrz Miasta Wałcz zaprasza wszystkich mieszkańców do głosowania na projekty złożone do budżetu obywatelskiego na rok 2017.

Głosować może każdy mieszkaniec który w dniu głosowania ukończył 16 lat. Głosować można tylko na 1 projekt.

Głosowanie trwa od 1 września 2016 r. do 30 września 2016 r. do godz. 15.30.
Karty do głosowania należy składać w Urzędzie Miasta Wałcz budynek A ( hol Urzędu ). 
Głosować można także elektronicznie , wysyłając zeskanowaną kartę wraz z podpisem na adres: budzetobywatelski@umwalcz.pl  do 30.09.2016 r. do godz. 0:00.

Kontakt Kontakt

Urząd Miasta Wałcz budynek B
pokój 223
tel. 67 258 44 71 w.56
fax 67 258 26 18