Terminy Terminy

17 lipca – 11 września 2017 r.
Zgłoszenia projektów 

12-15 września 2017 r.
Weryfikacja zgłoszonych projektów 

18 września 2017 r.
Przygotowanie przez Urząd Miasta listy zweryfikowanych projektów 

19 września  - 19 października 2017 r.
Głosowanie mieszkańców na projekty

23 października 2017 r.
Ogłoszenie listy projektów do realizacji

Ewaluacja: prowadzona przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego

Aktualności Aktualności

Masz pomysł - złóż wniosek !!!

Budżet obywatelski (inaczej: budżet partycypacyjny) - to proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli.


Burmistrz Miasta Wałcz mając na uwadze rozwój aktywności lokalnej a także dbałość o partycypacyjny udział mieszkańców miasta w procesach decyzyjnych  daje mieszkańcom po raz kolejny możliwość decydowania o ważnych dla nich inwestycjach, licząc  na to, że:
  • wzmocni wśród wałczan  postawy obywatelskie i współodpowiedzialność za miasto,
  • pokaże mieszkańcom Wałcza mechanizmy funkcjonowania miasta,
  • lepiej pozna potrzeby wałczan
Budżet partycypacyjny ma za zadanie pobudzać do aktywności mieszkańców i w oparciu o ich zaangażowanie budować społeczeństwo obywatelskie i wzmacniać dialog pomiędzy wszystkimi stronami biorącym udział w projekcie budżetu obywatelskiego. 
 
 
Termin zgłaszania projektów:
23 maja 2016 -  31 lipca 2016  
 
 
Do pobrania:

Zarządzenie nr 0050.1.56.2016 w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego
Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Wałcz
Formularz zgłoszeniowy (doc.)
 - Karta do głosowania

Zapraszamy !


 

Kontakt Kontakt

Urząd Miasta Wałcz budynek B
pokój 223
tel. 67 258 44 71 w.56
fax 67 258 26 18