Terminy Terminy

17 lipca – 11 września 2017 r.
Zgłoszenia projektów 

12-15 września 2017 r.
Weryfikacja zgłoszonych projektów 

18 września 2017 r.
Przygotowanie przez Urząd Miasta listy zweryfikowanych projektów 

19 września  - 19 października 2017 r.
Głosowanie mieszkańców na projekty

23 października 2017 r.
Ogłoszenie listy projektów do realizacji

Ewaluacja: prowadzona przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego

Aktualności Aktualności

Informujemy o zmianach w harmonogramie budżetu obywatelskiego. Istotną zmianą jest termin składania projektów tj. do dnia 11 września 2017 r. ( do godz.1530 w przypadku osobistego dostarczenia do Kancelarii Urzędu Miasta Wałcz).

Zarządzenie Burmistrza dotyczące zmian w Regulaminie budżetu obywatelskiego Miasta Wałcz znajdą Państwo w załączniku.
 
 
VII Załączniki:

Zarządzenie Nr 0050.1.122.2017 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.1.100.2017 w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Wałcz na 2018 rok. Pobierz
 

Kontakt Kontakt

Urząd Miasta Wałcz budynek B
pokój 223
tel. 67 258 44 71 w.56
fax 67 258 26 18