Aktualności Aktualności

Przemoc bez tajemnic- spotkanie dla rodziców uczniów

„Przemoc bez tajemnic" - Projekt Gminy Miejskiej Wałcz
Spotkanie dla rodziców uczniów
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu w imieniu Gminy Miejska Wałcz do 31 grudnia 2017 roku realizuje projekt „Przemoc bez tajemnic" w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" współfinasowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem projektu są działania profilaktyczne mające na celu podniesienie świadomości społecznej mieszkańców miasta Wałcza na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Jesteśmy już po dwóch festynach organizowanych dla rodzin, mieszkańców miasta Wałcza i zgodnie z obietnicą przechodzimy do działań edukacyjnych o charakterze profilaktycznym.

W projekcie uczestniczą szkoły z terenu miasta Wałcza tj. Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 5, Zespół Szkół Miejskich Nr 2 oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (PCKZiU) w Wałczu. Dzieci i młodzież szkół uczestniczących w projekcie są w trakcie odbywania zajęć ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W projekcie ważnym elementem profilaktycznym jest zapoznanie również rodziców z tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Drodzy Rodzice uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu przy ul. Bankowej 13, zapraszamy na spotkanie ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Spotkanie z rodzicami odbędzie się w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Bankowej 13 w Wałczu w dniu 26 września 2017 r., o godz. 16.00 w sali nr 214. Spotkanie przeprowadzą specjaliści firmy Profilaktyka i Terapia Wiktor Blichowski ze Szczecina. Tematem przewodnim spotkania będą sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych pomiędzy rodzicami a dziećmi.

W każdej ze szkół uczestniczących w projekcie rodzice będą odbywać spotkania o czym będziemy informowali Państwa za pomocą portalu Urzędu Miasta Wałcza oraz plakatów wywieszanych na terenach szkół.
ZAPRASZAMY !!!

Telefony alarmowe Telefony alarmowe

997
Policja

999
Pogotowie

998
Straż Pożarna

(67)2583700
Straż Miejska


(67)2501702
Pogotowie energetyczne

(67)2583204
Pogotowie Gazowe

Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc

Co roku w Polsce kilka tysięcy osób umiera tylko dlatego, że świadkowie zdarzenia nie byli w stanie podjąć czynności ratowniczych. Nie udzielenie pierwszej pomocy jest naruszeniem Kodeksu Karnego! Upewnij się, że wiesz jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki tej wiedzy możesz uratować czyjeś życie.