Aktualności Aktualności

Projekt Przemoc bez tajemnic- Członkowie Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz organizacji pozarządowych współpracujących w projekcie z terenu miasta Wałcz.

Projekt „Przemoc bez tajemnic" – Członkowie Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz organizacji pozarządowych współpracujących w projekcie z terenu miasta Wałcz.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu w imieniu Gminy Miejskiej Wałcz zaprasza Państwa na dwa kolejne spotkania do projektu „Przemoc bez tajemnic" w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W dniu 7 listopada 2017r. o godzinie 17.00 w sali wielofunkcyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu przy ul. Chłodnej 12 odbędzie się spotkanie z kuratorem Wydziału Rodzinnego i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Wałczu oraz funkcjonariuszem policji Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.

Kurator zapozna Państwa z wiedzą z zakresu Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w odniesieniu do przemocy w rodzinie.

Funkcjonariusz policji zapozna słuchaczy z rolą policji w sytuacjach, kiedy dochodzi do przemocy w rodzinie. Temat obejmie działania chroniące ofiary przemocy domowej podejmowane przez policję zgodnie z obowiązującym prawem: interwencja (w tym, jakie prawa ma ofiara), sporządzenie opisu zdarzenia, zatrzymanie sprawców przemocy domowej stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie dla życia bądź zdrowia ofiar, a także mienia, wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia popełnienia przestępstwa, zabezpieczenie dowodów popełnienia przestępstwa, podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy przemocy, udzielenie informacji ofiarom o możliwości uzyskania pomocy.   

Będą mieli Państwo możliwość zadawania pytań zarówno kuratorowi, jak i funkcjonariuszowi policji.

 W dniu 14 listopada 2017r. o godzinie 17.00 w sali widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury w Wałczu odbędzie się spotkanie z radcą prawnym.      

Tematem spotkania będzie zapoznanie słuchaczy z wiedzą na temat przepisów prawa regulującego kwestię przemocy w rodzinie. Podjęty zostanie temat tj. rodzaje przestępstw, środki jakie może zastosować prokuratura w stosunku do sprawcy przemocy, jakie środki prawne przysługują ofiarom przemocy.
                                                                                                              ZAPRASZAMY!!!

Telefony alarmowe Telefony alarmowe

997
Policja

999
Pogotowie

998
Straż Pożarna

(67)2583700
Straż Miejska


(67)2501702
Pogotowie energetyczne

(67)2583204
Pogotowie Gazowe

Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc

Co roku w Polsce kilka tysięcy osób umiera tylko dlatego, że świadkowie zdarzenia nie byli w stanie podjąć czynności ratowniczych. Nie udzielenie pierwszej pomocy jest naruszeniem Kodeksu Karnego! Upewnij się, że wiesz jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki tej wiedzy możesz uratować czyjeś życie.