Aktualności Aktualności

Wizyta Pani Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego w siedzibie Stowarzyszenia Przyjazny Dom i Środowiskowego Domu Samopomocy

W piątek o godzinie 9.00  w Środowiskowym Domu Samopomocy i siedzibie Stowarzyszenia "Przyjazny Dom"  gośliliśmy Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego P. A. Miecznikowską. Celem wizyty Pani Marszałek było podpisanie umowy  ze Stowarzyszeniem "Przyjazny Dom" dotyczacej współfinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego projektu "Aktywność przeciw stereotypom"  skierowanego do osób z zaburzeniami psychicznymi m.in. podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu.

Wizyta Marszałek naszego Województwa składała sie z części oficjalnej związanej z podpisaniem umowy między Zarządem Stowarzyszenia P. A. Wach oraz Anną Baculewską a Województwem Zachodniopomorskim oraz części "informacyjne" opierającej sie na serdecznej rozmowie z P. Marszałek dotyczącej projektu, codziennych problemów osób niepełnosprawnych, form pomocy i dróg aktywizowania środowisk osób z niepełnosprawnością.
Gośćmi spotkania byli także: Burmistrz Miasta Wałcz Bogusława Towalewska , przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji.

Źródło:  Środowiskowy Dom Samopomocy
 

Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.