Aktualności Aktualności

Opłaty za odpady, nowy wzór deklaracji

Urząd Miasta Wałcz informuje, że 
  • od 1 kwietnia 2014 r. następuje zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Wałcz
  • termin wniesienia opłaty pozostaje bez zmian tj. do 25 dnia każdego miesiąca
  • Uchwałą Rady Miasta Wałcz w dniu 18 marca 2014 r. przyjęty został także nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; nowe deklaracje zostaną dostarczone mieszkańcom po upływie 14 dni od daty   ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
  • termin złożenia deklaracji zostanie podany  w piśmie dostarczonym wraz z drukiem deklaracji.
 Stawki opłat za gospodarowanie odpadami:
 
dla nieruchomości zamieszkałych, na których odpady zbierane są w sposób selektywny ustala się następujące stawki opłaty w zależności od liczby osób tworzących dane gospodarstwo domowe:
1) dla gospodarstw domowych jednoosobowych: 12,00 zł miesięcznie,
2) dla gospodarstw domowych dwuosobowych:   24, 00 zł  miesięcznie,
3) dla gospodarstw domowych trzyosobowych:    36,00 zł miesięcznie,
4) dla gospodarstw domowych czteroosobowych: 42,00 zł miesięcznie,
5) dla gospodarstw domowych składających się z więcej niż cztery osoby: 48,00 zł miesięcznie.
 
dla nieruchomości zamieszkałych na których odpady zbierane są w sposób nieselektywny ustala się następujące stawki opłaty w zależności od liczby osób tworzących dane gospodarstwo domowe:
1) dla gospodarstw domowych jednoosobowych: 17,00 zł miesięcznie,
2) dla gospodarstw domowych dwuosobowych:   34,00 zł miesięcznie,
3) dla gospodarstw domowych trzyosobowych:    51,00 zł miesięcznie,
4 )dla gospodarstw domowych czteroosobowych: 62,00 zł miesięcznie,
5) dla gospodarstw domowych składających się z więcej niż cztery osoby: 73,00 zł miesięcznie.
 
Osoby kontaktowe:
Ewelina Orwat  - tel. 67 258 44 71 w. 25; e-mail: eorwat@umwalcz.pl
Magdalena Fijałkowska – tel. 67 258 44 71 w. 25; e-mail: mfijalkowska @umwalcz.pl
Elżbieta Spychała – tel. 67 258 44 71 w. 42; e-mail: espychala@umwalcz.pl

Źródło: Elżbieta Spychała wydział IMGKiŚ

Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.