Aktualności Aktualności

Obchody Międzynarodowego Dnia Głuchego

W dniu 19 października 2013 r. Burmistrz Miasta Bogusława Towalewska uczestniczyła w Obchodach Międzynarodowych Dnia Głuchego organizowanym przez Polski Związek Głuchych  - Odział Zachodniopomorski Koło Wałcz.

Podczas uroczystości, która odbyła w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (także siedzibie PZG) Pani Burmistrz wręczyła listy gratulacyjne i drobne upominki dla zasłużonych działaczy związku, wśród których znaleźli się :

 

1.Wioletta Piotrowska

2. Dorota Jóźwiak

3. Stanisław Pazur

4.Henryk Płonka

5.Jan Radkiewicz

6.Kazimierz Kamiński

 

Prezes oddziału Pan Stanisław Pazur przedstawił zaproszonym gościom i członkom stowarzyszenia działania podejmowane przez wałecki oddział, opowiedział o problemach z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne zwłaszcza słabosłyszące  i głuchonieme. Zaprezentował także prace artystyczne jakie wykonały podopieczni związku podczas warsztatów rękodzielniczych prowadzonych przez Panią Agnieszkę Małaszko. Pani Burmistrz podczas słodkiego poczęstunku miała okazję porozmawiać z członkami stowarzyszenia nt. ich życia wśród społeczności lokalnej Wałcza.

 

 

Źródło: WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO, PROMOCJI, SPORTU I TURYSTYKI
 


Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.