Aktualności Aktualności

Konferencja do projektu Przemoc bez tajemnic

          W dniu 15 grudnia 2017r. odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu
„Przemoc bez tajemnic" w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" edycja 2017 r. współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  
      Od maja 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu realizował projekt, którego celem były działania profilaktyczne mające na celu podniesienie świadomości społecznej mieszkańców miasta Wałcza na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
      W ramach realizacji projektu uczestniczyło 26 podmiotów z terenu Wałcza tj.: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 5, Zespół Szkół Miejskich Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 2, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Rejonowy, Komenda Powiatowa Policji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, Wałeckie Centrum Kultury, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Parafii pw. św. Antoniego, Stowarzyszenie MONAR, Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Głuchych, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych „EWA", Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej „AMAZONKA", Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Sekcja Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego.
      Konferencję zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Miasta Wałcz Pani Bogusława Towalewska, Wicestarosta Powiatu Wałeckiego Pani Jolanta Wegner, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu Pani Maria Tyma i Z-ca Dyrektora MOPS Wałcz Pani Grażyna Wiącek, przedstawiciele podmiotów współpracujących oraz ich pracownicy zaangażowani w realizację projektu, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz uczniowie szkół, którzy zostali wyróżnieni za udział w konkursie plastyczno-literackim do projektu wraz z rodzicami.
      Na konferencji referaty wygłosili prelegenci:
Beata Narodowska – pracownik socjalny MOPS Wałcz - merytoryczne przedstawienie realizacji projektu;
Jarosław Sawicki – Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. z Wrocławia – przedstawienie Gminnego Raportu „Grup ryzyka" występowania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta Wałcz.
     Na konferencji wręczono wyróżnionym uczniom szkół dyplomy i nagrody za prace plastyczne i literackie. Wyróżnienia otrzymali:
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wałczu
- Ewa Trościanko kl. III b
- Maria Szczepaniak kl. IV b
- Alicja Lipecka kl. VI c
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wałczu
- Aleksandra Jędrzejko kl. III gimnazjum
- Kacper Majer kl. IV a
- Karina Szałowicz kl. III d gimnazjum
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wałczu
- Agata Starczyńska kl. VII
- Zuzanna Jankowiak kl. VII
- Maja Tobiasz kl. VII
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wałczu
- Agnieszka Piasecka kl. II a G1
- Olaf Szymański klasa V a
- Kinga Siedlecka kl. VI c
- Marta Jóźwiak kl. VI c
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu
- Zuzanna Świeczkowska kl. I a
- Katarzyna Sobczak kl. III b
- Kamila Suszek kl. III TRS
- Marcelina Wiśniewska kl. III TRS
Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Wałczu
- Julia Goszczyńska kl. III gimnazjum

Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.