Aktualności Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że każdy Rolnik, który chce  odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej może złożyć odpowiedni  wniosek  do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta  w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych będących w jego posiadaniu.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać  w terminie od 1 lutego 2018 r.   do  28 lutego 2018 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia  2018 r.

Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosić będzie:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Wypłata kwoty zwrotu podatku producentom rolnym w 2018 nastąpi w terminie  od 01 do  30 kwietnia  2018 r. gotówką w kasie urzędu  miasta lub  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek dostępny jest w Urzędzie Miasta Wałcz  (pok. nr 7  i pok. nr 13 parter) oraz na stronie internetowej www.bip.walcz.pl  


Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.