Aktualności Aktualności

Budżet obywatelski - ogłoszenie wyników

Podczas głosowania przeprowadzonego w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, mieszkańcy Gminy Miejskiej Wałcz wybrali do realizacji następujące projekty:
 
Lp. Kod / nazwa projektu Wartość projektu
(w zł)
1. 17/BO/2017 - Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wałczu
 
170 000,00
 
2. 2/BO/2017 - Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wałczu
 
78 437,19
3. 10/BO/2017 - Remont pomieszczeń kuchennych
 i łazienki w Dziennym Domu Pomocy w Wałczu
 
160 000,00
4. 4/BO/2017 - Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Publicznego nr 8 „Promyk" w Wałczu
 
209 000,00
RAZEM 617 437,19 zł
 
Z uwagi na przekroczenie planowanych środków przeznaczonych na budżet obywatelski zostaną przeprowadzone negocjacje z wykonawcą projektu nr 4/BO/2017 w celu ustalenia wartości inwestycji, tak aby całkowity koszt realizacji w/w projektów wyniósł ustaloną kwotę 600 000 zł.

Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.