Aktualności Aktualności

Gala Ekonomia Dobra Wspólnego

W piątek 15 grudnia 2017 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyło się ważne dla organizacji pozarządowych naszego miasta wydarzenie I Gala „ Ekonomia Dobra Wspólnego". Spotkanie to było częścią projektu Sieć Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego, współfinansowanego ze środków jest realizowany w ramach poddziałania 7.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Po przywitaniu przez panią burmistrz Bogusławę Towalewską zebrani goście mogli wysłuchać prelekcji Krzysztofa Musiatowicza ze Szczecina- przedsiębiorcy społecznego, zwolennika spółdzielczości socjalnej oraz Danuty Gąsiorowskiej Zastępcy Dyrektora Stowarzyszenia MONAR z  Piły, mieli też niewątpliwą  przyjemność wysłuchać występów Izabeli Pycia oraz Dariusza Momota. Gala była też okazją do tego, żeby podziękować za trud i zaangażowanie, jakie wałeckie organizacje i ich członkowie wnoszą w rozwój naszego miasta, podziękować za to, że skupiają wokół siebie innych chętnych do działania, budując dobro wspólne.

Stowarzyszenia nagrodzone  statuetką Anioł Dobra Wspólnego
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych „Ewa"
Polski Związek Głuchych – Koło Terenowe, Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Wałczu
Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej „Amazonka"

Osoby nagrodzone  statuetką Anioł Dobra Wspólnego
Jolanta Parandyk – Prezes Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych i Twórczych „Ewa"
Józef Kiżewski – Prezes Polskiego Związku Niewidomych – Koło Wałcz 
Irena Szperkowska – Przewodnicząca  Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Wałcz
Osoby nagrodzone statuetką Anioł Społecznik  czyli osoby, których wieloletne zaangażowanie i aktywna postawa potwierdzają, że w pracy społecznej ważna jest przede wszystkim potrzeba wspólnoty.
Elżbieta Adamowska
Janusz Zwoliński
Anna Karczewska
Anna Baculewska
Lech Sznaza

Osoby nagrodzone statuetką Nagroda Wolontariusza czyli osoby dla których praca na rzecz drugiego człowieka to misja. 
Teresa Dąbrowska
Alicja Kuczkowska
Maria Gródka
Mateusz Paczkowski
Maciej Markowski.
 
Spotkanie było też okazją do przekazania sobie najserdeczniejszych świątecznych życzeń oraz rozmów przy poczęstunku

Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.