Wydawca treści Wydawca treści

Wróć do pełnej strony

Karate

Klub Karate Tradycyjnego
ul.Bydgoska 21a/9
78-600 Wałcz
wsi.poland@onet.pl
www.karate.walcz.pl
PREZES - Krzysztof Gwizdała
tel. 502 286 721


Związek Sportowy
World Shotokan Institute – Poland
ul. Bydgoska 21 a/9
78-600 Wałcz
e-mail: wsi.poland@onet.pl
www.wsi-poland.org
PRZEWODNICZĄCY – Zbigniew Ruta
tel. 502 118 830